Garuda AB

Vi har outsourcat hela vår ekonomi- och lönehantering till EMS. Vi har fullt förtroende för deras kompetens och deras engagemang gör att vi varmt kan rekommendera dem till andra företagare som vill ha full kontroll på sin ekonomi.

Gina Filippini – VD

Grönlunds Golvsystem AB

Att bedriva byggverksamhet innebär att man alltid har många olika projekt igång. Vår lönsamhet är helt beroende av en bra ekonomisk uppföljning av alla våra projekt. Tillsammans med EMS har vi byggt upp en träffsäker och effektiv projekthantering, där vi snabbt och säkert kan analysera varje projekt på ett överskådligt sätt. Vi har under åren arbetat upp en stark verksamhet med högsta kreditrating – ett mycket gott betyg på ett långsiktigt och väl fungerande samarbete.

Per Grönlund – VD

Grönlunds Golvsystem AB

Att bedriva byggverksamhet innebär att man alltid har många olika projekt igång. Vår lönsamhet är helt beroende av en bra ekonomisk uppföljning av alla våra projekt. Tillsammans med EMS har vi byggt upp en träffsäker och effektiv projekthantering, där vi snabbt och säkert kan analysera varje projekt på ett överskådligt sätt. Vi har under åren arbetat upp en stark verksamhet med högsta kreditrating – ett mycket gott betyg på ett långsiktigt och väl fungerande samarbete.

Per Grönlund – VD

Kontakta oss

Fyll i uppgifterna nedan

    TelefonE-post