Vi har outsourcat hela vår ekonomi- och lönehantering till EMS. Vi har fullt förtroende för deras kompetens och deras engagemang gör att vi varmt kan rekommendera dem till andra företagare som vill ha full kontroll på sin ekonomi.